Χορήγηση σύνταξης του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ

Μέγεθος Κειμένου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης από ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

 

Γενικά Δικαιολογητικά Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά Ειδικά Δικαιολογητικά
  • Όλα τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια (αν η κύρια σύνταξη χορηγήθηκε από άλλο Φορέα)

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την απόφαση χορήγησης σύνταξης ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.

Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την απόφαση χορήγησης σύνταξης ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Έναρξη καταβολής: Η καταβολή της σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της κύριας σύνταξης εάν η αίτηση για συνταξιοδότηση υποβληθεί μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης απονομής της κύριας σύνταξης. Αν η αίτηση υποβληθεί μετά την προθεσμία αυτή, η καταβολή της σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα του Ι.Κ.Α. όπου συμπληρώνονται και υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση:

1. Έντυπο Αίτηση Σ 41 για Απονομή Σύνταξης λόγω Γήρατος – Αναπηρίας ΙΚΑ -ΤΕΑΜ

2. Έντυπο Αίτηση Σ 42 για Απονομή ή Μεταβίβαση Σύνταξης λόγω Θανάτου ΙΚΑ- ΤΕΑΜ

Η απόφαση συνταξιοδότησης αποστέλλεται απευθείας στον πολίτη από την αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. με σχετική κοινοποίηση του Ι.Κ.Α.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ermis.gov.gr

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

7 Απριλίου - Υγείας
11 Απριλίου - Κατά της Ασθενείας Πάρκινσον
15 Ιουνίου - Κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων
15 Σεπτεμβρίου - Κατά του Καρκίνου του Προστάτη
27 Σεπτεμβρίου - Καρδιάς
1 Οκτωβρίου  - Ηλικιωμένων
12 Οκτωβρίου - Αρθρίτιδας
14 Νοεμβρίου - Κατά του ΔιαβήτηTags

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ IN.GR

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία, Τρίτη Ηλικία, Ηλικιωμένοι Εφημερεύοντα Φαρμακεία, Τρίτη Ηλικία, Ηλικιωμένοι Αναζήτηση φαρμάκων, Τρίτη Ηλικία, Ηλικιωμένοι