Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Μέγεθος Κειμένου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ.

 

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση - Δήλωση ΙΚΑ
 • Αίτηση χορήγησης κύριας σύνταξης αναπηρίας (ΙΚΑ)
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Απόφαση συνταξιοδότησης ή απόκομμα επιταγής της άλλης σύνταξης (Εάν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται από άλλο Ταμείο)
 • Ασφαλιστικά Βιβλιάρια ΙΚΑ
 • Δηλώσεις του εργοδότη σχετικά με την απασχόληση του ασφαλισμένου
  Σχετικά έντυπα χορηγούνται από το ΙΚΑ.
 • Έντυπο Αίτησης του Ι.Κ.Α. (Σ2)
  Προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση.
 • Έντυπο Δήλωσης του εργοδότη - Ι.Κ.Α. (Σ5)
  Προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση.
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο εκκ/κού σημειώματος της Εφορίας
 • Φωτ/φο της πρώτης σελίδας του Πιστωτικού Ιδρύματος με πρώτο το όνομα του ενδιαφερομένου

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Για τα παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών)
  Εναλλακτικά προσκομίζεται φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας για τα παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών. Για τα παιδιά που είναι μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Απόφαση από τον ΟΑΕΔ
  Η παρούσα απόφαση προσκομίζεται στην περίπτωση που κατά την τελευταία 10ετία ο ασφαλισμένος έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 • Απόφαση συνταξιοδότησης ή απόκομμα επιταγής σύνταξης
  Η παρούσα απόφαση προσκομίζεται στην περίπτωση που ο / η σύζυγος συνταξιοδοτείται από το ΙΚΑ και παίρνει προσαύξηση για παιδιά.
 • Έντυπο Δήλωσης Προτίμησης (Σ9)
  Το παρόν έντυπο προσκομίζεται σε περίπτωση που ο εργοδότης του ενδιαφερομένου είναι Ασφαλιστικός Οργανισμός ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, του οποίου το μόνιμο προσωπικό έχει δικαίωμα επιλογής συνταξιοδότησης με δημοσιοϋπαλληλικές ή κοινές διατάξεις.
 • Έντυπο Δήλωσης του ασφαλισμένου του Ι.Κ.Α. για την σύνταξη με τις διατάξεις των Βαρέων (Σ6 και Σ7)
 • Έντυπο Δήλωσης του Ι.Κ.Α. σε περίπτωση ασφάλισης του ενδιαφερομένου σε χώρες του εξωτερικού (Σ8)
 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης
  Η επαγγελματική άδεια οδήγησης προσκομίζεται στην περίπτωση που o ασφαλισμένος έχει απασχοληθεί ως οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου
  Η εξοουσιοδότηση προσκομίζεται σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί από εκπρόσωπο του ασφαλισμένου.
 • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
  Προσκομίζεται στην περίπτωση που ο εργοδότης του ενδιαφερομένου είναι Ασφαλιστικός Οργανισμός ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, του οποίου το μόνιμο προσωπικό έχει δικαίωμα επιλογής συνταξιοδότησης με δημοσιοϋπαλληλικές ή κοινές διατάξεις.

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.

Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την απόφαση χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Εάν ο αιτών /ούσα ενδιαφέρεται για τη χορήγηση επιδόματος τετραπληγίας - παραπληγίας συμπληρώνει ξεχωριστή αίτηση που διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π.

Η απόφαση συνταξιοδότησης αποστέλλεται απευθείας στον πολίτη από την αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. με σχετική κοινοποίηση στο Κ.Ε.Π.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ermis.gov.gr

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

7 Απριλίου - Υγείας
11 Απριλίου - Κατά της Ασθενείας Πάρκινσον
15 Ιουνίου - Κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων
15 Σεπτεμβρίου - Κατά του Καρκίνου του Προστάτη
27 Σεπτεμβρίου - Καρδιάς
1 Οκτωβρίου  - Ηλικιωμένων
12 Οκτωβρίου - Αρθρίτιδας
14 Νοεμβρίου - Κατά του ΔιαβήτηTags

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ IN.GR

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία, Τρίτη Ηλικία, Ηλικιωμένοι Εφημερεύοντα Φαρμακεία, Τρίτη Ηλικία, Ηλικιωμένοι Αναζήτηση φαρμάκων, Τρίτη Ηλικία, Ηλικιωμένοι